1

На 28 февруари приключва кампанията по пререгистрация на земеделските производители за стопанската 2012 - 2013 г. по реда на Наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, съобщава пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

След тази дата, в срок до 30 септември 2013 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Регистрация на нови земеделски производители се извършва през цялата година, се посочва в съобщението.

източник