земеделие

Механизъм за отделяне на активните и реални фермери от псевдофермерите - това поиска България по време на поредното заседание на Европейския съвет по земеделие и рибрарство, посветено на реформите в Общата селскостопанска политика (ОСП).

Позицията на България, изразена от заместник-министър Снежана Благоева, е, че подобен механизъм ще е основата на по-високата ефективност в прилагането на директното подпомагане. Необходимо е дефиницията да бъде определена така, че да позволява изключването от подпомагане на неистински фермери, за които директното плащане не е обосновано.

Интересен момент е обаче, че страната ни иска списъкът с лица, които не следва да бъдат разглеждани като отговарящи на дефиницията за активен фермер, да не е задлъжителен. В случай че списъкът е задължителен, той следва да бъде изчерпателен, така както е изброяването на Европейския парламент.

Включването на изрично изброените в негативния списък на Европейския парламент субекти не би довело до затруднение при прилагане на разпоредбата от страна на България, увери Благоева, предаде БГНЕС.

източник