пшеница

На 31 май Световният съвет по зърното публикува доклада за състоянието на глобалния баланс на пшеницата. Прогнозата за новата световна реколта от пшеница през 2012/14 г. е увеличена с 2,2 млн. т, в сравнение с данните от м. април - до 682,1 млн. тона, а това е с 27 млн. т (4%) повече спрямо 2012/13 година.

Основна заслуга за очертаващия се съществен ръст на световното производство принадлежи на страните от черноморския регион и преди всичко - Русия и Украйна.

Експертите от Съвета очакват добивът от пшеница в Русия да нарасне с 39,4 на сто (14,3 млн.т.) в сравнение с 2012/13 г. - до 52 млн. тона. Тази прогноза обаче е с 4 млн. т по-малка в сравнение с оценката дадена преди половин месец от експертите на Министерството на земеделието на САЩ. Прогнозата на Съвета за обема на руския износ на пшеница през 2013/14 г. също изглежда по-скромна в сравнение с данните на USDA - 13,9 млн. т спрямо 18 млн. т. (10,8 млн. т - 2012/13 г. и 21,6 млн. т - 2011/12 г.).

По-консервативни, в сравнение с доклада на USDA изглеждат и прогнозните данни за Украйна - 20,0 млн.т добив от пшеница през 2013/14 г. в сравнение с 22,0 млн. т прогнозирани преди две седмици от USDA. Все пак дори и тази по-консервативна прогноза очертава значим ръст - 4,2 млн. т спрямо ожънатото количество през 2012/13 година.

Важно е да се отбележи, че IGC оценява експортния потенциал на Украйна през 2013/14 г. на около 6,8 млн. т, което е с 2,7 млн. т по-малко в сравнение с прогнозата на USDA и на практика означава запазване на обема на износа на равнището от 2012/13 година.

Добивът от пшеница в ЕС-28 през 2013/14 г. се оценява от Съвета на около 138,2 млн.т, в сравнение с 130,3 млн. т през 2012/13 г. Увеличението се очаква да дойде от по-добрите реколти в Германия, Испания, Полша, Унгария и Румъния, пише Money.bg.

Потреблението на пшеница в Евросъюза през 2013/14 г. ще възлезе на 123,0 млн. т, в сравнение с 115,0 млн. т очаквани за текущия сезон. Въпреки превишаването на производството над равнището на потреблението, износът на пшеница от ЕС през 2013/14 г. ще отбележи спад с 2,4 млн. т (до 20,4 млн. т), което се обяснява с очертаващото се рязко изостряне на конкурентната борба и най-вече с възстановяване на експортния потенциал и агресивното поведение на Русия и Украйна.

Пазарните участници коментират, че актуализираните прогнозни данни на Световния съвет по зърното демонстрират значимо увеличение на добива от пшеница в глобален мащаб, а превишаването на обема на производството над нивото на потреблението предполага формиране на низходящ ценови тренд през летните месеци на 2013 година.

Търговците информират, че котировките на френска мелничарска пшеница от новата реколта в момента гравитират към 204-206 евро за тон за зърно докарано до Руан, в сравнение с 224-226 евро за тон пшеница от старата реколта. На борсата в Будапеща цената на мелничарското зърно за доставка през август падна до 227 д. за тон, в сравнение с 240-245 д. за тон в началото на май.

Източник:AGRO.BG