крави

За да бъде рентабилна, всяка дейност трябва да бъде обвързана с минимални производствени разходи. В пълна сила това важи за животновъдството у нас, често поставено в условия на нелоялна конкуренция от външни и вътрешни фактори.
Животновъдите все по-трудно осигуряват качествена храна на животните, фуражите са скъпи, оплакват се от нерегламентиран внос на месо и това принуждава българските производители  да продават под себестойност, за да останат на пазара.

„Най-големият проблем пред животновъдния сектор е намирането на пазари за продукцията, а всички знаем, че животновъдството стои в началото на веригата за производство на редица хранителни продукти и дава суровини за други индустрии. Точно по тази причина се нуждаем от обединения на производители“, каза проф. Греков на среща със Съвета на българските аграрни организации и генералния секретар на Европейската асоциация на търговците на живи животни и преработвателите на месо Жан Люк Мерио.
България има богат генетичен фонд, който може да се използва и за научни изследвания и селекция от други държави. „Нашите породи се характеризират с отлични вкусови качества. Колкото и да сме се индустриализирали през 21-и век, има много хора, които въпреки трудностите искат да се занимават с този труд. Е, ние ще им помогнем”, каза още проф. Греков.
За много българи животновъдството е единствено препитание и точно по тази причина държавата трябва да подпомага и развива сектора.
Животновъдството освен социална роля, има много важно участие в поддържането на ландшафта, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. „Независимо дали говорим за Европа като цяло или за България, животновъдството днес е много болен сектор. Например, при 28 страни-членки сега, броят на говедата е сравним с времето, когато Евросъюзът беше само с 12 държави”, припомни Жан Люк Мерио.
Министър Греков е категоричен, че с увеличената обвързана подкрепа в новата Обща селскостопанска политика положението на секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство значително ще се подобри.
Всичко това е абсолютно вярно и за това попитахме потребителите на портала Agro.bg, какво е необходимо за да е рентабилно животновъдството у нас.
78% са убедени, че по-добрите изкупни цени на животинската продукция  ще съживят сектора, възможността на животновъдите  да ползват пасища  е определяща, според 11% от анкетираните и други 11%  смятат, че по-високи ставки на подпомагане на глава животно ще са в полза на стопаните.

Източник:AGRO.BG