1

Общата селскостопанска политика (ОСП) насърчава значително отглеждането на бобови култури, сочат данни на Евростат от анализ за развитието на сектора в ЕС през 2015 година. Според публикацията засетите с тези култури площи в общността се увеличават от 1,5 млн. хектара до 2,1 млн. хектара в последното десетилетие.

Увеличението между 2013 година и 2015 година обаче е с 64,7% на ниво ЕС. България се нарежда в челната тройка по увеличение на площите с бобови култури - ръстът е от 181,4%. Пред нас са само Литва (ръст от 253,6%) и Латвия (ръст от 350,7%).

Според анализа на Евростат увеличението се дължи основно на промени в Общата селскостопанска политика. По нея от 2015 година се предвижда схема за директни зелени плащания. Една от възможностите за получаване на средства по нея е именно отглеждането на азотопоглъщащи култури, каквито са повечето бобови.

Субсидиите за отглеждане на бобови култури на ниво ЕС през 2015 година са в размер на 154 млн. евро. В допълнение 16 държави от ЕС подкрепят с национални програми отглеждането на протеинови култури. През 2015 година подкрепата за този сектор възлиза на общо 443 млн. евро.

В резултат на тези мерки фермерите в общността засяват все повече площи с бобови култури, допълва Евростат. Най-голям е делът на Испания, Полша, Франция и Великобритания. 63% от площите с бобови култури в ЕС се намират в тези четири държави.

Съответно те са и най-големите производители на бобови култури в общността - общо 3 млн. тона през 2015 година.
По отношение на биологичното земеделие едва 2,2% от площите с бобови култури се обработват органично. Лидер е Италия с 20,2% от общите площи с бобови култури. Следват Германия (15,5%), Австрия (14,8%) и Франция (12,8%).

Общата стойност на произведената продукция е 1,3 млрд. евро, или дял от 0,32% от стойността на произведената продукция в сектора на селското стопанство в ЕС през 2015 година.

Като цяло през 2015 година заетите с агрокултура площи в ЕС са 178,5 млн. хектара, от които 33,2% са зелените площи. Трайните насаждения заемат 11,7 млн. хектара. Обработваемите площи са 107 млн. хектара, а най-често отглежданите култури на тях са зърнените (54% от общата обработваема площ).

По статията работиха: Деляна Петкова, редактор Десислава Попова