1

Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да докаже, че си струва изразходваните средства, заявиха участниците в дебат, който се проведе тази седмица в Брюксел. Това съобщи българският Институт за агростратегии и иновации, като се позова на Организацията на европейските собственици на земя (ELO).

ОСП възлиза на приблизително 40% от общия бюджет на ЕС и представлява механизъм от решаващо значение за подпомагане на земеделието и околната среда в селските райони в Европа. Това е важен инструмент, който при ефективно управление може реално да въздейства върху начина, по който европейското земеделие влияе върху изменението на климата чрез намаляване на емисиите и адаптиране към климатичните промени. 

Но, ако иска да продължи да поддържа такъв голям дял от бюджетните средства на ЕС, ОСП трябва да покаже на политиците и европейските граждани, че си струва изразходваните средства, коментираха участниците във форума.

Работната група по ОСП на Фондация RISE твърди, че ОСП е необходимо да се справи с високото ниво на неудовлетвореност от позеленяването. Евродепутатът Карл-Хайнц Флоренц подчерта, че никой не е доволен от сегашната европейска селскостопанска политика по различни причини.

Той изтъква загубата на биологично разнообразие и неуспеха на идеята фермерите да бъдат включени в процеса на вземане на решения. Според него „сега е най-подходящият момент да се започне дебат, за да бъдем готови за реформата на ОСП през 2020 г.".

Председателят на Фондация RISE Янез Поточник посочи: "Хората, които пряко или косвено управляват нашите хранителни системи, са най-голямата група мениджъри на природни ресурси в света. Ако искаме да постигнем целите на устойчивото развитие, то е наложително да имаме една ОСП, която ги поддържа“.

„Изключително важно е следващата реформа да бъде по-смислена от реформата от 2013 г.“, отчита икономистът проф. Алън Бъкуел. „Усилията за позеленяване на ОСП доведоха до по-голяма сложност и критики от страна на фермерите и екологичните организации”, смята евродепутатът Мейрид Макгинес, член на Комисията по земеделие в ЕП.

Според нея устойчивостта на околната среда трябва да бъде в основата на ежедневното управление на стопанства, но също така е необходимо ОСП да гарантира и икономическа устойчивост. 

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Евгения Маринова