череши

Форум за бъдещето на европейската Обща селскостопанска политика (ОСП) ще се проведе на 18 май в Пловдив. Първият от серията дебати „ОСП след 2020 – Изборът на България“ ще събере експерти и представители на земеделските министерства на различни държави от ЕС, браншови организации и други заинтересовани страни в сектора.

Форумът се организира от Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро и е подкрепен и от най-голямата земеделска организация в Европейския съюз Copa-Cogeca.

Организаторите на събитието припомнят, че 1 януари 2018 г. е крайният срок, в който Европейската комисия трябва да представи своето законодателно предложение за бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за следващия програмен период. С наближаването на датата дискусиите в Брюксел стават все по-интензивни. 

И това не е случайно – от бюджета, който ЕК ще предложи, зависят всички политики на Съюза. Това важи с особена сила за Общата селскостопанска политика – една от най-старите и най-сериозно финансирани общи политики на ЕС. Близо 40% от бюджета на Общността отива за финансиране на европейското земеделие.

Ето защо в целия ЕС в момента се провеждат дебати и се изготвят позиции за  ОСП след 2020 г.

По-рано този месец в Брюксел Комисията по природни ресурси към Европейския комитет на регионите заедно с Международната асоциация Rurality-Environment-Development (R.E.D.) (Селски райони - Околна среда - Развитие) проведе конференция, посветена на развитието на селските райони след 2020 г. Под мотото „Повече амбиция, по-голям обхват” всички участници се обединиха, че приемането на Европейска програма за развитие на селските райони ще доведе до по-голяма съгласуваност и ефективност на европейските политики и инструменти за селските райони след 2020 г.

Датата 1 януари 2018 г. съвпада и с началото на българското председателство на Съвета на ЕС – предизвикателство, пред което страната ни ще се изправи за първи път.

В дебата „ОСП след 2020 – Изборът на България“ ще се включат представители на министерствата на земеделието на шест държави-членки, както и председателят на работната група по развитие на селските райони в Copa-Cogeca.

Очаква се да участва и земеделският министър Румен Порожанов, който по  време на българското председателство ще бъде ръководител на дискусиите по представените от ЕК законодателни предложения за ОСП след 2020 г.

Дебатът започва на 18 май в Пловдив от 10 часа в зала Пловдив на Гранд Хотел Пловдив (Новотела). 

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Десислава Попова