пектин

Пектинът спада към групата на разтворимите хранителни влакнини и притежава изразена способност да свързва водата и да образува високо вискозни разтвори, както и способност да свързва жлъчните киселини в червата. Той напълно ферментира под въздействие на микробите в дебелото черво за разлика от неразтворимата целулоза. Тези свойства на пектина определят и ползите от неговия прием. И малките деца теоритично са информирани, че се намира в плодовете, в по-големи количества при ябълките, дюлите, цитрусовите плодове.

Международна конференция за хидроколоидите (IRM – International Hydrocolloids Conference) отпреди три години в Сан Франциско, Калифорния, даде отзвук на вече появилите се в експертните среди твърдения, че нарастването на здравословните и уелнес продукти в хранителната индустрия създава нови възможности за хидроколоидите като цяло и за пектина в частност.
Екстрахираният пектин (Е440) със световна продукция, изчислена на около 35 000 тона годишно, се използва като желиращ агент в конфитюри, сладкарски продукти, пълнежи и е стабилизатор в млечни напитки. Но отвъд тяхното функционално приложение съществува голям потенциал за хидроколоидите, сред които и пектина, да бъдат развити до здравословни съставки, според д-р Ерстер ХЪНТЪР от CPL Business Consultants. „Ако компаниите произвеждащи хидроколоиди не станат по-активни в техния подход към пазара на функционални храни, то много от тях рискуват да се превърнат в обикновени търговци на стоки за широко потребление; други компании ще приберат плодовете на високите стойности, които могат да бъдат генерирани в здравния и хранителен сектор, област, маркирана от нарастващите възможности и самосъзнание”.
В широкия спектър на хидроколоидите вече съществуват примери за компании, които успешно са развили пазара за разтворими фибри и здравословно храносмилане. Тук се включват Danisco, Beneo-Orafti с техния иулин, CNI със смола от акация, Taiyo с частично хидролизирана гума от гуар и др.

Производителите на пектин вече няколко години насочват усилията си към пазара за здравословни съставки. Но преди някой да се доближи до заявката за здравни ползи, науката трябва да даде достатъчни основания. За пектина, изследователите загатват за потенциален пребиотичен ефект, важно съдържание на фибри и възможни ползи за сърдечно-съдовата система чрез понижаване на LDL-холестерола.
Въпреки нарастващата подкрепа от страна на науката, производителите на пектин „се колебаят да промотират потенциалните здравословни хранителни ефекти на техните продукти”, казват авторите на статията върху едно от изследванията. „И все пак, ако се демострират убедителни доказателства за здравната активност на пектина в определени сфери, това може да се промени”, пишат Уилиам УИЛАТС от Университета в Копенхаген, Пол НОКС от Университата в Лийдс и Далгаард МИКЕЛСЕН от Danisco в научния журнал Trends in Food Science amd Technology (2006, Vol. 17, pp. 97-104).
Така например Ралф АПЕЛ, ръководител на бизнес отдела към Cargill Texturizing, споделя мнението, че производителите на пектин наблюдават тази област, но с необходимата предпазливост: „Ние признаваме, че научните доказателства относно здравословните ползи на пектина са насочени в позитивно направление и може би има основание да се смята, че има влияние върху сърдечно-съдовата система и храносмилателните функции. И все пак, има нужда от още много изследвания с хора преди да могат да се правят претенциозни твърдения за здравословни ефекти в Европа и по света”.
Пиер ПЕРЕЗ, продуктов директор на гуми за хранителната индустрия в CP Kelco, също подкрепя подобно мнение: „За потенциалните здравословни ползи от пектина трябва и производителите на хранителни продукти, и CP Kelco да си зададем въпроса, колко обосновани са подобни твърдения и ако не е достатъчно, какво би могло да се направи по този въпрос. Може да са необходими клинични опити на произволен принцип, което да разходва голямо количество ресурси и капитали. Това трябва да бъде проучено и анализирано преди да се правят заключения”. Той добавя и, че част от изследванията по отношение на пектина са провеждани предимно на университетско и лабораторно ниво, но не са напълно приложени в индустриална среда.

Испанската Obipektin, подразделение на Natraceutical приема съвсема различна позиция и определя техния силно метоксилиран ябълков пектин (HMAP – highly methoxylated apple pectin) като здравословна съставка. Представители на Natraceutical казват: „Нашият HMAP е здравословен, но ако производителите на използват правилния процес, той може да загуби част от свойствата си”.
Пектинът има нисък вискозитет, казва Денис СЕЙСЪН от IMR International, експертът, публикувал изследването върху хидроколоидите. „Главна пречка за изпозването на хидроколоиди като здравословни съставки е постигането на достатъчно количество, за да има физиологичен ефект. Добавянето на повече от два или три процента обикновен пектин прави продукта прекалено вискозен”, казва той.
Изводите ни навеждат на мисълта, че предстоят нови изследвания върху ползите и оптималния начин на приложение на пектина, за да може в най-кратки срокове да се оползвотворят потенциалните преимущества на тази хранителна съставка.

Сп. „ХИ&Т”