пектин

Пектинът спада към групата на разтворимите хранителни влакнини и притежава изразена способност да свързва водата и да образува високо вискозни разтвори, както и способност да свързва жлъчните киселини в червата. Пектинът напълно ферментира под въздействие на микробите в дебелото черво за разлика от неразтворимата целулоза. Тези свойства на пектина определят и ползите от неговия прием. Пектинът се намира в плодовете, като по-големи количества се откриват в ябълките, дюлите, цитрусовите плодове.

Международната конференция за хидроколоидите (IRM – International Hydrocolloids Conference), която се проведе през април в Сан Франциско, Калифорния, даде отзвук на вече появилите се в експертните среди твърдения, че нарастването на здравословните и уелнес продукти в хранителната индустрия създава нови възможности за хидроколоидите като цяло и за пектина в частност. Екстрахираният пектин (Е440) със световна продукция изчислена на около 35 000 тона годишно, се използва понастоящем като желиращ агент в конфитюри, сладкрарски продукти, пълнежи и стабилизатор в млечни напитки. Но отвъд тяхното функционално приложение съществува голям потенциал за хидроколоидите, сред които и пектина, да бъдат развити до здравословни съставки, според д-р Ерстер Хънтър от CPL Business Consultants.

„Ако компаниите произвеждащи хидроколоиди не станат по-активни в техния подход към пазара на функционални храни, то много от тях рискуват да се превърнат в обикновени търговци на стоки за широко потребление; други компании ще приберат плодовете на високите стойности, които могат да бъдат генерирани в здравния и хранителен сектор, област маркирана от нарастващите възможности и самосъзнание”, казва той.

В широкия спектър на хидроколоидите вече съществуват примери за компании, които успешно са развили пазара за разтворими фибри и здравословно храносмилане. Тук се включват Danisco с тяхната Litesse полидекстроза, Beneo-Orafti с техния инулин, CNI с тяхната смола от акация, Taiyo с тяхната частично хидролизирана гума от гуар и др. Производителите на пектин започват да насочват усилията си към пазара за здравословни съставки. Но преди някой да се доближи до заявката за здравни ползи, науката трябва да даде достатъчни основания. За пектина, изследователите загатват за потенциален пребиотичен ефект, важно съдържание на фибри и възможни ползи за сърдечно-съдовата система чрез понижаване на LDL-холестерола.

Въпреки нарастващата подкрепа от страна на науката, производителите на пектин „се колебаят да промотират потенциалните здравословни хранителни ефекти на техните продукти”, казват авторите на статията върху наскоро проведено изследване. „И все пак, ако се демострират убедителни доказателства за здравната активност на пектина в определени сфери, това може да се промени”, пишат Уилиам Уилатс от Университета в Копенхаген, Пол Нокс от Университата в Лийдс и Далгаард Микелсен от Danisco в научния журнал Trends in Food Science amd Technology (2006, Vol. 17, pp. 97-104). Поглед към наукатаРалф Апел, ръководител на бизнес отдела към Cargill Texturizing, споделя мнението, че производителите на пектин наблюдават тази област, но с необходимата предпазливост:

„В днешно време ние признаваме, че научните доказателства относно здравословните ползи на пектина са насочени в позитивно направление и може би има основание да се смята, че има влияние върху сърдечно-съдовата система и храносмилателните функции. И все пак, има нужда от още много изследвния с хора преди да могат да се правят претенциозни твърдения за здравословни ефекти в Европа и по света”.

Пиер Перез, продуктов директор на гуми за хранителната индустрия в CP Kelco, също подкрепя подобно мнение:

„За потенциалните здравословни ползи от пектина трябва и производителите на хранителни продукти, и CP Kelco да си зададем въпроса, колко обосновани са подобни твърдения и ако не е достатъчно, какво би могло да се направи по този въпрос. Може да са необходими клинични опити на произволен принцип, което да разходва голямо количество ресурси и капитали. Това трябва да бъде проучено и анализирано преди да се правят заключения”.

Перез добавя и, че по-голямата част от изследванията по отношение на пектина са провеждани на университетско и лабораторно ниво, но не са приложени в индустриална среда. Испанската Obipektin, подразделение на Natraceutical приема съвсем различна позиция и определя техния силно метоксилиран ябълков пектин (HMAP – highly methoxylated apple pectin) като здравословна съставка.

Представители на Natraceutical казват: „Нашият HMAP е здравословен, но ако производителите не използват правилния процес, той може да загуби част от свойствата си”. От голяма важност е, че според сведенията пектинът има нисък вискозитет, казва Денис Сейсън от IMR International, експертът, публикувал изследването върху хидроколоидите. „Главна пречка за използването на хидроколоиди като здравословни съставки е постигането на достатъчно количество, за да има физиологичен ефект. Добавянето на повече от два или три процента обикновен пектин прави продукта прекалено вискозен”, казва той. Изводите от проведената конференция навеждат на мисълта, че предстоят редица изследвания върху ползите и оптималния начин на приложение на пектина, за да може в най-кратки срокове да се оползвотворят потенциалните преимущества на тази хранителна съставка.