салмонела

Американски и европейски учени се опитват да открият ефективен начин за разрушаване на формациите от бактерии по повърхността на различни хранителни продукти – плодове, зеленчуци и др. Пресните продукти, и най-вече пилешкото месо са главните източници за епидемии от Салмонела. В САЩ са регистрирани няколко епидемии през последните години, причинени от маруля, домати и други пресни продукти.Учени от Американския земеделски изследователски център и Университета в Навара (Испания) работят върху подобрението на техниките за измиване в предприятията от хранитената индустрия.

 

Обикновените методи за миене и санитаризация за премахване на микробите от повърхностите на храните не са вече ефективни. Учените провеждат непрекъснати експерименти, за да установят как тези микроорганизми оцеляват и се развиват върху храните, дори след третиране с различни химикали, като например хлор.Бактерията бързо прилепва за повърхността и формире „биофилм” – трудна за унищожение съвкупност от микроби, прикрепени от една страна към повърхността на продукта, а от друга помежду си, посредством т.н. комплексни захари, известни и като бктериални полимери.

Клетките на Салмонелата например попадат при разразвяне от повърхността на пъпеш в неговата вътрешност.„Разкривайки факторите, които спомагат за оцеляване на микробите по време на измиване и хигиенизация на храните, ние ще можем да разработим нови технологии за отстраняването им или дезактивирането им”, обяви Басам Ано, микробиолог към от Американския земеделски изследователски център.

Клеткитена Салмонелата произвеждат фимбри (подобни на косъм структури) и целулоза, което им помага да се прикрепят, колонизират и оцелеят върху дадената повърхност. Веднъж прикрепени към храна, клтките се развива и отделят полимери, формират биофилм, който ги предпазва от унищожителните санитарни средства. Учените вече са открили начини да се справят с бактериите. Така например, Ано и Джоузеф Сатс, инженер-механик, са разработили метод за повърхностна пастьоризация, при която се унищожават 99.999% от Салмонелата. Методът е тестван върху пъпеши.

Процесът включва потапяне на пъпешите във вода с температура от 76 градуса С за 3 минути, за да се премахнат патогените, след което всеки пъпеш се опакова в полиетиленова торбичка и се потапя в ледена вода. Американските изследователи ще си сътрудничат с учени от Университета в Навара, в Испания, за да определят как точно Салмонелата развива фимбри, с които се прикрепя. Те ще определят ролята на специфичните бактериални полимери, включени в повърхностното прикрепяне и образуването на биофилм, чрез изследване на клетки от Салмонела, които са неспособни да отделят фимбри или целулоза.Изследването ще бъде полезно за намляване броя на хранителните епидемии, причинени от консумация на заразени пресни продукти.

Според анализите върху хранителните епидемии, проведени от Центъра за наука в полза на обществато, пресните продукти са на второ място след пилешкото месо, като източници на инфекции от Салмонела в САЩ. Някои епидемии са наистина тежки и обхаващат над 100 души. Пресните продукти са предизвикали 554 епидемии, разболявайки 28315 души. От тези 554, 111 се падат на Салмонелата. Въпреки че пилешкото месо почти винаги е причина за инфекции от Салмонела, неговото производство не спада.