Димитриос Винтзилеос

След придобиването на „Никас” (България) и „Лаконики Трофимон” (Гърция), собственикът на хранителния холдинг „Белла България” – „Импала Инвест Б.В.” – изкупува P.G.Nikas AE („Никас”/Гърция) и развива стратегическо партньорство с „Чипита” за нови сливания и придобивания (M&A) в областта на месопреработката в страните на Балканите.
До февруари ще бъде завършена сделката по изкупуване на дружеството за производство на месни продукти „Никас” от фирмите „Импала” и „Чипита”. Предлагаме ви интервюто за в. „Имерисия” на Димитриос Винтзилеос, акционер и директор на „Импала Инвест Б.В.”

- Според най-актуалната информация вече сте сключили сделката за изкупуване на дружеството за производство на месни изделия „Никас”. Кое от споменатото е вярно и кога да очакваме съответното оповестяване?

- Сделката вече е одобрена не само от четирите участващи банки, но и от потенциалните инвеститори. Към момента очакваме от банките да подготвят Предварителните договорености, които ще съдържат подробностите по сделката и в които всички участващи страни трябва да изразят съгласието си. Оттам нататък нещата ще бъдат поети от адвокатите, които ще уредят правните въпроси, но също така и ще продължат всички процедури, касаещи Фондовата борса и Съюза на капиталовите пазари, както и Откритата оферта, която ще отправим като инвестиционна схема към акционерите в дружеството. От банковите среди е изразена оценка, че сделката ще бъде завършена до идния февруари, като аз лично считам, че преди Коледа, и дори по всяка вероятност към средата на месец ноември ще бъдем в състояние да направим съответното изявление.

- Кои са ключовите моменти по сделката?

- Капиталът ще се увеличи от 20 млн. евро и преструктурирането („орязването”) единствено на облигационните заеми (non senior debt), които възлизат приблизително на 60 млн. евро, в проценти от 50%, като останалите заеми senior и factoring остават в сила. Сградният фонд на „Никас” в Агиос Стефанос, в който се помещават офисите и производствените съоръжения на фирмата, ще бъдат приспаднати от стойността на заемите и ще се окажат в ръцете на банките. Стойността на въпросния обект се изчислява на 18 млн. евро, като лично аз считам тази оценка за справедлива за всички страни предвид състоянието на гръцката икономика и положението на вътрешния пазар на недвижими имоти.

- Как се зароди интересът към „Никас” и партньорството с Чипита?

- Този интерес не е от днес. И в миналото (в периода 2007 – 2008 г.) сме правили постъпки от „Импала”, без участието на „Чипита”, да установим партньорство с „Никас” и тогавашния собственик на Global Finance Ангелос Плакопитас, с идеята да създадем една голяма общобалканска фигура в сферата на производството на месни изделия и дори бяхме стигнали много близо до осъществяването на сделката. Бяхме стигнали на етап да преговаряме по условията на сътрудничеството ни (сливане с размяна на акции), както и първите стъпки, които трябва да предприеме новата конфигурация. Финансовите резултати на „Никас” обаче, не се оказаха в помощ и така сделката не напредна. Към днешен момент общият път с Чипита е продиктуван от факта, че г-н Теодоропулос от няколко години участва като акционер в дружеството и изразява интерес за инвестиране в този сектор. Така решихме заедно, вместо да се окажем в положението на конкуренти, отправящи оферти за придобиването на „Никас”, да си сътрудничим. Още повече, че в миналото вече сме работили заедно с г-н Теодоропулос по някои по-малки проекти в България. Ето защо решихме, че би било по-правилно да се движим заедно в конкретния случай. Ние разполагаме с много добри познания относно производството на месни изделия – тъй като предприятията от този бранш, които управляваме в Румъния и България, са два пъти по-големи по размер от „Никас” и ще се фокусираме върху производството, докато г-н Теодоропулос притежава по-добри познания за гръцкия пазар от нас.

- Дали това сътрудничество представлява първата крачка към консорциум с Чипита?

- Не съществуват никакви изгледи за обединение между двете дружества. Характерът на дейностите ни и главно на тези в сферата на мрежите, е напълно диаметрален.

- Защо взехте решение да предприемете едно такова действие и не изчакахте някой друг по-подходящ момент, когато дружеството би било в по-уязвима позиция?

- В такъв случай нямаше да има смисъл изкупуването му, тъй като всичко би било загубено. Това би било сякаш сме купили просто един „труп” и нищо друго. Не забравяйте, че ние сме отправили офертата си от преди повече от една година, но тя не беше придвижена за разглеждане по причина на банките. Ако тогава този наш опит бе успял, сега „Никас” щеше да има капитал и щеше да бъде един много по-активен играч на пазара. В момента дружеството не бележи добри резултати, защото не разполага с капитали. Това от своя страна води до това, че същото не работи с рационални критерии що се отнася до снабдяването с месо. Днес „Никас” купува свинската мас с 35% по-скъпо, отколкото би трябвало. В склада на едно дружество за производство на месни изделия би трябвало да има запаси за три месеца напред, а не за една седмица, каквото е положението на „Никас” в момента.

- При тези условия и предвид ожесточената конкуренция до колко възможно оценявате завръщането на „Никас” на пазара?

- Завръщането на дружеството е възможно и са налице всички предпоставки то да се превърне отново в основен фактор, независимо от проблемите, които има и от силната конкуренция в лицето на другите големи дружества в този бранш. За последните години дружеството увеличава стабилно оборота си с 2-3 %, а консумацията на месни изделия остава възходяща въпреки кризата. Още повече, че на гръцкия пазар се наблюдава динамика по отношение на сектора HORECA (хотели и ресторанти), а от друга страна са налице нови възможности в категорията на колбасите, като например тези от пуешко месо. Въз основа на бизнес плана, който сме разработили, изчисляваме, че от 2019 г. дружеството ще отбележи печалба. В ход е програма за консолидация, която вече дава плодове.

сп. ХИТ

Превод от гръцки език, в. „Имерисия“, ноември 2015 г.