Павлина Цветанова

Как търговските и производствените компании да увеличат продажбите си чрез оптимизиране на оперативните дейности. Интервю с Павлина ЦВЕТАНОВА, основател и управител на консултантска компания „Съплай Чейн” ЕООД, чиято дейност е фокусирана върху решенията за управление на веригата на доставки (планиране, снабдяване, логистика, складиране, дистрибуция) при отчитане на спецификата на всяка индустрия.

- Кои са най-често срещаните проблеми в производствените предприятия?

- Ахилесовата пета на всеки бизнес, не само на производствените предприятия, е планирането и липсата на контрол. Неспособността да се планира в детайли играе лоша шега на българските фирми – като се започне от това какви ресурси са необходими за момента и се стигне до възможностите за потенциален растеж на фирмата. Особено трудно е с персонала. Без планиране фирмите ту търсят допълнителен персонал, ту освобождават хора. И когато дойде следващият пиков момент (който често е неочакван), компанията губи поръчки и пазарен дял, защото не може да намери необходимия персонал в много кратки срокове. Затова в момента е модерно да се твърди, че хора за работа няма, а всъщност проблемът се корени в лошото планиране на ресурсите или липсата на такова. Планирането е разковничето за стартиране на бизнес, за адекватно посрещане на текущи клиенти и за бъдещ растеж.

Липсата на контрол е голям проблем за много фирми, защото позволява изтичане на много, наистина много средства и ресурси от компанията. Фирмите, в които липсва контрол, са идеалните донори за фирмите, в които такъв съществува. Ако контролната функция липсва, се пилеят ресурси - под формата на суровини, хора, готова продукция. Всичко това неизменно предизвиква хаос и не само, че няма растеж, но и се стига до закриване на бизнеса.

- В какви компании се срещат тези проблеми?

- Няма конкретен сектор или дейност. Срещат се както в български, така и в чуждестранни фирми, както в производствени, така и в търговски. Повече обаче страдат българските компании, най-вече заради липсата на ноу-хау как да подобрят процесите. Общото между тях е лош контрол за определен период от време.

- Звучи доста смущаващо. Как се решават такива проблеми?

- Хубавото е, че решение има. Работи се едновременно на няколко фланга и работата включва структуриране на процесите, внедряване и спазване на правила и процедури, промяна в начина на мислене на мениджърите, промяна в начина на работа на оперативните служители и периодични обучения. Винаги казвам, че няма невъзможни казуси. Всичко е въпрос на желание за промяна и нагласа за справяне със ситуацията. С бездействие и лутане нищо не се постига – трябва фокусирана работа.

- След като има изход, кога може да се очакват резултатите от препоръчаните от вас стъпки?

- Първите резултати идват още през първия месец. Първоначално хората са скептични и трудно приемат предложения, но постепенно се ентусиазират, като видят, че има смисъл от положените усилия. Изисква се правилен подход, който включва всичко – натиск, когато има застой, и похвала, когато има усърдие. Във веригата за доставки процесите не са много сложни и с правилните лостове можем бързо да внесем подобрение, в което и да е оперативно звено.

- Толкова бързо ли се случват винаги промените? И ако е така, какво спъва българските компании?

- Промените обикновено се случват бързо. Защото собственик или управител, който е осъзнал, че има нужда от външна помощ, е узрял за промяна. Но, това не значи, че персоналът е узрял. Всъщност най-голямата спънка за всяка промяна е съпротивата на персонала и желанието да се запази статуквото - не защото е добро, а защото е познато. И макар че на много оперативни служители им е трудно да работят в текущата ситуация, те яростно саботират всяка промяна от страх, че няма да се справят. Чак по-късно виждат и признават ползите от нововъведенията. Ако собственикът/управителят се огъне под натиска на персонала, фирмата започва да губи.

- Какво печелят фирмите, ако си променят мисленето и начина на работа?

- Печалбата се изразява в няколко аспекта. Първият е финансовият – чиста икономия на средства от по-добре управляваната компания. Вторият е организиран персонал, който остава във фирмата и я развива. Наред с това могат да се споменат приятната работна обстановка, без излишен стрес, което е много силен показател, тъй като веригата за доставки е изключително динамична. Важно е да се отчетат и стабилността на компанията на пазара и огромният потенциал за растеж.

Въпросите зададе: Станислава ПЪРВАНОВА