- Г-жо Филипова, вече колко години фирма ДАТРА ЕООД, представител на редица европейски фирми, произвеждащи машини и съоръжения за хранителната индустрия е в помощ на производителите при оборудването и преоборудването на техните фирми?

- В същност тази дейност е започната от вуйчо ми Венцел Михайлов през далечната 1987 година. Аз се присъедних към него през 1991 година и оттогава активно участваме в живота на българската хранителна индустрия. Гордеем се, че почти във всяко българско предприятие в сферата на преработка на плодове и зеленчуци, ядки, семки, месо и риба, има машини, доставени от нас. Имаме сервизен екип, който осигурява гаранционно и след гаранцонно обслужване на нашите машини. Екипът на ДАТРА участва в целия процес на избор на технологично оборудване – много често от подготовката на идеен проект до финалното пускане в действие с продукт във фабриките на нашите клиенти.

- Как машините за електронно оптическо сортиране подпомагат отстраняването на дефектите по цвят и плътност в плодовете, зеленчуците и останалите хранителни продукти?

- През последните 10 години машините за оптическо сортиране навлезнаха и в българската индустрия. Те сортират по цвят, структура и/или плътност и отделят дефекти като чужди тела – метал, стъкло, пластмаса, камъни, а така също и примеси от органичен произход – дръжки, семки, клечки, костилки, черупка, септа, както и дефекти на самия продукт – загнили, мухъл, гранясали, пригор, деформация на продукта. Въпреки, че България е страна със сравнително евтина работна ръка, през последните години доставихме повече от 35 машини за лазерно и рентгеново сортиране за индустрията за замразени плодове и зеленчуци, както и за ядки, и семки. Машината никога не може да даде 100 % резултат при чистене, но работи с по-висок капацитет, не се „уморява”, субективни фактори не й влияят и в крайна сметка в комбинация с финална визуална инспекция гарантира чистота и сигурност на крайния продукт.

- Използват ли се често бланшорите, камерите за дефростиране, както и везните за дозиране на замразени продукти в българската консервна индустрия, както и въобще на Балканите?

- Водещите български предприятия за замразяване на зеленчуци разполагат с модерни интегрирани бланшори-охладители. Отдавна е известно,че влошаването на качеството на зеленчуците може да се избегне чрез краткотрайна топлинна обработка непосредствено преди замразяването.

Горещината дезактивира ензимите в момента,в който зеленчуците са изложени на топлинна обработка за няколко секунди.

Ако обаче желаната температура не бъде достигната в центъра на продукта, дезактивацията на ензимите ще бъде непълна.

Най-лошото от всичко е, че по този начин няма да се разруши само една част от продукта,но целия продукт, който първоначално е бил обработен.

От гледна точка на качеството, топлинната обработка трябва да се сведе до минимум.

Охлаждането в противопoток на продукта гарантира висока ефективност, пестене на енергия и минимален риск за микробиологията на продуктите.

Тези принципи се спазват в модерните системи за бланширане и охлаждане.

Камерите за щадящо дефростиране се използват в предприятия за преработка на месо и риба, а везните за индивидуално дозиране на замразени продукти намират приложение при всички производители, които доставят потребителски опаковки с точно тегло.

- Доставяте и машини за производството на хлебчета, багети, франзели, кроасани и т.н. Подходящи ли с за ползване и в супермаркетите или са предимно за големите производители?

- Доставяме линии за производство на хляб и хлебни изделия, баници и продукти от маслено тесто, както и фризери в линия за бързо индивидуално замразяване на тези продукти. Те са с голям капацитет и се използват от големи производители като СИМИД София, СИМИД АГРО, ХЕБЪР, Белла България и други. Техни клиенти са големите вериги супермаркети и топли точки, където тези продуки се предлагат изпечени на място на крайния клиент.

- Една от фирмите, на които сте представител, е белгийската FAM – с машини за рязане на плодове и зеленчуци, сирена, колбаси, предполагам това улеснява не само технологичния процес, но и логистиката и търговията им?

- Да, ФАМ е белгийска компания, която от 1974 година произвежда прецизни и високо производителни резачки за плодове, зеленчуци, месо и сирена. Не само индустрията за консервиране и замразени храни използва подобни машини. В последните няколко години свежите салати, свежо заготвените плодове, както и фрешовете и смутитата се търсят на пазара. Хората са все по- заети и все по-малко време отделят за подготвяне на храна у дома.

В този смисъл хранителната промишленост се превръща в една голяма кухня, която присъства в ежедневното меню на работещите домакини.

Анета Рангелова, списание ХИТ