1

доц. д-р Огнян МАРКОВ, СА „Д. А. Ценов” - Свищов

Когато мигрантите се придвижват от страна с по-ниско заплащане към такава с по-високо, трудовата мобилност осигурява главно по-ефикасно разпределение на труда в дългосрочен план и може да помогне да сближи разликите в заплатите в съответната страна. В страните-изпращачи миграцията облекчава непълната заетост на работната сила и допринася за икономически растеж и развитие чрез парични преводи. Миграцията, обаче включва най-много само 3-4% от работната сила на страните-изпращачи, поради това намаляването на безработицата, която миграцията може да предизвика, при положение, че по-голямата част от населението е безработно, е незначителна. Широкомащабното и постоянно изтичане на мозъци е обикновено крайно нежелателно, защото може сериозно да възпрепятства икономическото развитие в слаборазвитите страни. Например, в Египет, Пакистан, Йемен, страните от Южното тихоокеанско крайбрежие и части от Карибите големият брой заминаващи мъже, работници от фермите в селата, е довело до спад в селскостопанската продукция. Източването на много енергични и “гледащи напред”, към държавите с високоразвита индустрия млади хора води до това, че миграцията спъва развитието и икономическия растеж в родните й страни.

1

Получаването на субсидии в бъдеще ще бъде свързано с възнаграждаване на земеделските стопани за предоставянето на екологични обществени блага. Всички плащания ще продължат да бъдат обект на спазване на определени екологични и други правила, отнасящи се до спазването на кръстосано съответствие.

колбас

Прясна новина от Швеция, публикувана в „Дейли Мейл", хвърли в паника света – консумацията на преработено като салами, наденички и кремвирши месо, причинява рак на панкреаса!

1

750 млрд. евро годишна стойност, 48 милиона работници, 17 милиона компании - хранително-вусовата промишленост е вторият по големина сектор в ЕС. И вероятно точно поради тази причина, от една страна, са налице измами с храни, а от друга – маркетингови трикове, понякога на ръба на закона, целящи отлив в потреблението на дадени продукти за сметка на други. Факт е, че безопасността на храните засяга не само интереса на потребителите, но и този на една огромна индустрия. Трансмазнините – новото зло?

агробизнес

2013 година скоро ще бъде история. Вижте какво се случи през последните 12 месеца в специалната селекция на Investor.bg Бизнесът 2013. Предлагаме Ви поглед върху най-значимите събития и тенденции от политическия и икономически живот на България и света.

портокал

Този плод е най-отглежданият в цял свят. Произхожда от Виетнам, Индия и Южен Китай. В Европа вероятно е пренесен през XIV век от португалски мореплаватели. Но в някои древни текстове го споменават още в първи век. Вероятно портокалът идва в Европа по пътя на коприната, но отглеждането започва само в топлата Сицилия.

плодове

Едва ли сме се замисляли някога, че дори обичайните и всекидневно присъстващите на масата ни - хляб и месни продукти допринасят значително за натоварването на климата. Делът на храните от общата емисия на парникови газове е около 20 %. Половината от тях произхождат от селското стопанство (с което се занимава устойчивото земеделие), по-голямата част от които от производството на животински хранителни продукти. Търговията оказва влияние преди всичко чрез транспорта и опаковането на храните. От друга страна делът на вредни емисии от преработката на храните е относително малък, но за сметка на това една трета от парниковите газове възниква вследствие на индивидуалната употреба, особено чрез затопляне, охлаждане, миене и покупки с колата. Отделните хранителни продукти, а също така и индивидуалните хранителни режими, се различават значително по отношение на влиянието им върху климата. Определящи са: видът на продукта; начинът на производство; начинът на разпространение; начинът на покупка и приготвяне в домашни условия.

рожков

Все по-често в редица заведения в столицата ни предлагат дребни сладкиши, мъфини,торти и горещи напитки, съдържащи рожков. Познавате ли отблизо това чудодейно и екзотично растение, което виждайки го в градските паркове, навярно сте мислили за декоративно.

камион

Търговците на храни в Тексас, Калифорния и Ню Йорк скоро ще разполагат със сладолед, замразени храни и пресни продукти, доставени с тракторни ремаркета, чиито охлаждащи устройства се захранват от горивни клетки, чиста технология, която произвежда енергията безшумно и с драстично намаляване на вредните емисии.

1

Полската хранителна индустрия с гъби нараства бързо и е успешна на европейския пазар. Един от най-добрите примери за това е едно частно предприятие, което се казва BIEGPOL, в село Хожемин край град Волщун, Виелкополска област, принадлежащо на Марин и Гражина Биегански. То е основано през 1989 г. През 2001 г. там гъбите вече са обработвани и съхранявани в пет големи селскостопански сгради на площ от по 320 квадратни метра всяка. След четири години са присъединени още десет допълнителни селскостопански сгради на обща площ от 7 900 квадратни метра. През 2008 г. са внедрени десет нови производствени улеснения. А от миналата година влизат в употреба следващите пет големи селскостопански сгради. Благодарение на тези инвестиции в рамките на десет години производствената площ се е увеличила до над 20 хиляди квадратни метра. Какъв темп! Г-н и г-жа Биегански се опитват не само да поддържат постоянно високо качество на техните продукти, но те, също така, мислят и за бъдещето на компанията. Планират да внедрят още шест производствени нововъведения и модерна технология на опаковането.